Đam Mê Công Nghệ
Image default
Thủ thuật

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

Xem ngày tốt xấu trước khi khởi sự đã trở thành thói quen của người Việt ta. Vậy hãy cùng xem trong lịch âm lịch dượng có ngày tốt tháng 8 năm 2023 Quý Mão nèo để xem ngày đẹp xấu cho cưới hỏi, xuất hành và khởi sự nhiều việc khác. Nắm được điều này sẽ giúp bạn tìm được ngày, giờ tốt để mọi việc diễn ra thuận lợi.

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

Ngày tốt tháng 8 năm 2023

Vậy trong tháng 8 năm nay có bao nhiêu ngày tốt xấu? Hãy cùng xem qua danh sách ngày tốt, ngày xấu sau đây để chọn ra ngày và giờ lành nếu cần khởi sự việc lớn nhé.

Danh sách ngày tốt

Tháng 8 năm nay có tổng cộng 31 ngày, trong đó có 15 ngày tốt và 16 ngày còn lại là xấu. Ngày tốt là ngày hoàng đạo, gồm có những ngày sau đây:

Ngày dương Ngày âm Chi tiết Giờ tốt
01/08 15/06 Ngày Tân Mão
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Kim đường hoàng đạo
Tí: 23:00-0:59            Dần: 3:00-4:5
Mão: 5:00-6:5           Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59      Dậu: 17:00-18:59
3/8 17/6 Ngày Quý Tỵ
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Ngọc đường hoàng đạo
Sửu: 1:00-2:5            Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59      Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59      Hợi: 21:00-22:59
6/8 20/6 Ngày Bính Thân
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Tư mệnh hoàng đạo
Tí: 23:00-0:59            Sửu: 1:00-2:5
Thìn: 7:00-8:5            Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59       Tuất: 19:00-20:59
8/8 22/6 Ngày Mậu Tuất
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Thanh long hoàng đạo
Dần: 3:00-4:59           Thìn: 7:00-8:5
Tỵ: 9:00-10:59            Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59        Hợi: 21:00-22:59
9/8 23/6 Ngày Kỷ Hợi
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Minh đường hoàng đạo
Sửu: 1:00-2:5              Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59        Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59        Hợi: 21:00-22:59
12/8 26/6 Ngày Nhâm Dần
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Kim quỹ hoàng đạo
Tí: 23:00-0:59             Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59           Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59        Tuất: 19:00-20:59
13/8 27/6 Ngày Quý Mão
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Kim đường hoàng đạo
Tí: 23:00-0:59             Dần: 3:00-4:59
Mão: 5:00-6:59           Ngọ:  11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59        Dậu: 17:00-18:59
15/8 29/6 Ngày Ất Tỵ
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Ngọc đường hoàng đạo
Sửu: 1:00-2:59              Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59          Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59          Hợi: 21:00-22:59

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

17/8 2/7 Ngày Đinh Mùi
Tháng Canh Thân
Là ngày Ngọc đường hoàng đạo
Dần: 3:00-4:59            Mão: 5:00-6:59
Tỵ: 9:00-10:59             Thân: 15:00-16:59
Tuất: 19:00-20:59        Hợi: 21:00-22:59
20/8 5/7 Ngày Canh Tuất
Tháng Canh Thân
Là ngày Tư mệnh hoàng đạo
Dần: 3:00-4:59            Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59             Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59         Hợi: 21:00-22:59
22/8 7/7 Ngày Nhâm Tý
Tháng Canh Thân
Là ngày Thanh long hoàng đạo
Tí: 23:00-0:59              Sửu: 1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59            Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59        Dậu: 17:00-18:59
23/8 8/7 Ngày Quý Sửu
Tháng Canh Thân
Là ngày Minh đường hoàng đạo
Dần: 3:00-4:59             Mão: 5:00-6:59
Tỵ: 9:00-10:59              Thân: 15:00-16:59
Tuất: 19:00-20:59         Hợi: 21:00-22:59
26/8 11/7 Ngày Bính Thìn
Tháng Canh Thân
Là ngày Kim quỹ hoàng đạo
Dần: 3:00-4:59           Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59            Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59       Hợi: 21:00-22:59
27/8 12/7 Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Thân
Là ngày Kim đường hoàng đạo
Sửu: 1:00-2:59               Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59          Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59          Hợi: 21:00-22:59
29/8 14/7 Ngày Kỷ Mùi
Tháng Canh Thân
Là ngày Ngọc đường hoàng đạo
Dần: 3:00-4:59            Mão: 5:00-6:59
Tỵ: 9:00-10:59            Thân: 15:00-16:59
Tuất: 19:00-20:59       Hợi: 21:00-22:59

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

Xem để biết ngày đẹp, ngày tốt tháng 8 năm 2023 và tránh ngày xấu trong lịch âm và lịch dương để gặp nhiều may mắn trong năm Quý Mão

Danh sách ngày xấu nên tránh

Còn lại 16 ngày trong tháng 8 là ngày Hắc đạo, thường không thích hợp để khởi sự việc lớn. Vì vậy, bạn nên tránh những ngày Hắc đạo sau đây khi làm việc lớn:

Ngày dương Ngày âm Chi tiết Giờ tốt
2/8 16/6 Ngày Nhâm Thìn
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Bạch hổ hắc đạo
Dần: 3:00-4:59           Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59            Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59        Hợi: 21:00-22:59
4/8 18/6 Ngày giáp Ngọ
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Thiên lao hắc đạo
Tí: 23:00-0:59              Sửu:1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59            Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59        Dậu: 17:00-18:59
5/8 19/6 Ngày Ất Mùi
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Nguyên vũ hắc đạo
Dần: 3:00-4:59           Mão: 5:00-6:59
Tỵ: 9:00-10:59            Thân: 15:00-16:59
Tuất: 19:00-20:59       Hợi: 21:00-22:59
7/8 21/6 Ngày Đinh Dậu
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Câu trần hắc đạo
Tí: 23:00-0:59            Dần: 3:00-4:59
Mão: 5:00-6:59         Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59       Dậu: 17:00-18:59
10/8 24/6 Ngày Canh Tý
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Thiên hình hắc đạo
Tí: 23:00-0:59              Sửu: 1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59            Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59       Dậu: 17:00-18:59
11/8 25/6 Ngày Tân Sửu
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Chu tước hắc đạo
Dần: 3:00-4:59           Mão: 5:00-6:59
Tỵ: 9:00-10:59            Thân: 15:00-16:59
Tuất: 19:00-20:59       Hợi: 21:00-22:59
14/8 28/6 Ngày giáp Thìn
Tháng Kỷ Mùi
Là ngày Bạch hổ hắc đạo
Dần: 3:00-4:59           Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59            Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59        Hợi: 21:00-22:59
16/8 1/7 Ngày Bính Ngọ
Tháng Canh Thân
Là ngày Bạch hổ hắc đạo
Tí: 23:00-0:59              Sửu: 1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59            Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59       Dậu: 17:00-18:59
18/8 3/7 Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Thân
Là ngày Thiên lao hắc đạo
Tí: 23:00-0:59             Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59          Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59       Tuất: 19:00-20:59

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

19/8 4/7 Ngày Kỷ Dậu
Tháng Canh Thân
Là ngày Nguyên vũ hắc đạo
Tí: 23:00-0:59
Dần: 3:00-4:59
Mão: 5:00-6:59
Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59
Dậu:17:00-18:59
21/8 6/7 Ngày Tân Hợi
Tháng Canh Thân
Là ngày Câu trần hắc đạo
Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59
Hợi: 21:00-22:59
24/8 9/7 Ngày Giáp Dần
Tháng Canh Thân
Là ngày Thiên hình hắc đạo
Tí: 23:00-0:59
Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59
28/8 13/7 Ngày Mậu Ngọ
Tháng Canh Thân
Là ngày Bạch hổ hắc đạo
Tí: 23:00-0:59
Sửu: 1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59
Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59
30/8 15/7 Ngày Canh Thân
Tháng Canh Thân
Là ngày Thiên lao hắc đạo
Tí: 23:00-0:59
Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

Xem các ngày xấu cần tránh trong lịch âm và lịch dương để chọn ngày đẹp ngày tốt tháng 8 năm 2023 trong năm Quý Mão này để làm ăn, cưới hỏi, khai trương,… gặp nhiều may mắn, tài lộc 

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023 để xuất hành

Sau khi xem ngày tốt xấu tháng 8 năm 2023 ở trên, bạn có thể chọn ra ngày thuận lợi cho việc xuất hành. Tức là nếu gia chủ xuất hành vào ngày này thì có thể may mắn, thượng lộ bình an. Đó là ngày:

Ngày dương Ngày âm Giờ tốt
01/08 15/06 Tí: 23:00-0:59             Dần: 3:00-4:5
Mão: 5:00-6:5             Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59        Dậu: 17:00-18:59
4/8 18/6 Tí: 23:00-0:59              Sửu:1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59            Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59        Dậu: 17:00-18:59
5/8 19/6 Dần: 3:00-4:59             Mão: 5:00-6:59
Tỵ: 9:00-10:59              Thân: 15:00-16:59
Tuất: 19:00-20:59         Hợi: 21:00-22:59
8/8 22/6 Dần: 3:00-4:59             Thìn: 7:00-8:5
Tỵ: 9:00-10:59              Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59          Hợi: 21:00-22:59
9/8 23/6 Sửu: 1:00-2:5                Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59          Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59          Hợi: 21:00-22:59
11/8 25/6 Dần: 3:00-4:59               Mão: 5:00-6:59
Tỵ: 9:00-10:59                Thân: 15:00-16:59
Tuất: 19:00-20:59           Hợi: 21:00-22:59
12/8 26/6 Tí: 23:00-0:59                Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59              Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59           Tuất: 19:00-20:59
13/8 27/6 Tí: 23:00-0:59             Dần: 3:00-4:59
Mão: 5:00-6:59           Ngọ:  11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59        Dậu: 17:00-18:59
16/8 1/7 Tí: 23:00-0:59             Sửu: 1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59           Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59      Dậu: 17:00-18:59
18/8 3/7 Tí: 23:00-0:59             Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59           Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59        Tuất: 19:00-20:59
19/8 4/7 Tí: 23:00-0:59              Dần: 3:00-4:59
Mão: 5:00-6:59            Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59         Dậu:17:00-18:59
21/8 6/7 Sửu: 1:00-2:59             Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59         Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59         Hợi: 21:00-22:59
22/8 7/7 Tí: 23:00-0:59               Sửu: 1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59             Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59        Dậu: 17:00-18:59
24/8 9/7 Tí: 23:00-0:59               Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59             Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59         Tuất: 19:00-20:59
28/8 13/7 Tí: 23:00-0:59               Sửu: 1:00-2:59
Mão: 5:00-6:59            Ngọ: 11:00-12:59
Thân: 15:00-16:59       Dậu: 17:00-18:59
30/8 15/7 Tí: 23:00-0:59              Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59            Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59         Tuất: 19:00-20:59

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

Ngày tốt tháng 8 năm 2023 để cưới hỏi

Bên cạnh việc xuất hành thì lễ cưới hỏi cũng hết sức quan trọng. Gia chủ cần chọn một trong số ngày tốt tháng 8 năm 2023 để để cử hành kết hôn gặp may mắn, suôn sẻ và thuận lợi cho mình nhé.

Ngày dương Ngày âm Giờ tốt
01/08 15/06 Tí: 23:00-0:59         Dần: 3:00-4:5
Mão: 5:00-6:5         Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59    Dậu: 17:00-18:59
2/8 16/6 Dần: 3:00-4:59        Thìn (7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59         Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59    Hợi: 21:00-22:59
6/8 20/6 Tí: 23:00-0:59          Sửu: 1:00-2:5
Thìn: 7:00-8:5          Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59     Tuất: 19:00-20:59
7/8 21/6 Tí: 23:00-0:59          Dần: 3:00-4:59
Mão: 5:00-6:59        Ngọ: 11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59     Dậu: 17:00-18:59                
8/8 22/6 Dần: 3:00-4:59        Thìn: 7:00-8:5
Tỵ: 9:00-10:59         Thân:15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59    Hợi: 21:00-22:59
12/8 26/6 Tí: 23:00-0:59          Sửu: 1:00-2:59
Thìn: 7:00-8:59        Tỵ: 9:00-10:59
Mùi: 13:00-14:59     Tuất: 19:00-20:59
13/8 27/6 Tí: 23:00-0:59            Dần: 3:00-4:59
Mão: 5:00-6:59          Ngọ:  11:00-12:59
Mùi: 13:00-14:59       Dậu: 17:00-18:59
14/8 28/6 Dần: 3:00-4:59         Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59          Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59      Hợi: 21:00-22:59
15/8 29/6 Sửu: 1:00-2:59           Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59       Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59       Hợi: 21:00-22:59
21/8 6/7 Sửu: 1:00-2:59            Thìn: 7:00-8:59
Ngọ: 11:00-12:59        Mùi: 13:00-14:59
Tuất: 19:00-20:59        Hợi: 21:00-22:59
26/8 11/7 Dần: 3:00-4:59        Thìn: 7:00-8:59
Tỵ: 9:00-10:59         Thân: 15:00-16:59
Dậu: 17:00-18:59    Hợi: 21:00-22:59

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

Sau khi chọn được ngày tốt thì phải chọn giờ tốt để làm các việc quan trọng như rước dâu hay nhà trai sang nhà gái. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến tuổi mệnh của cô dâu và chú rể để chọn được ngày giờ hợp mệnh.

Hướng dẫn xem ngày tốt tháng 8 năm 2023

Sau khi biết được ngày nào tốt, ngày nào xấu trong tháng, bạn có thể tiến hành các bước sau đây để chọn ngày, giờ tốt khởi sự.

Bước 1: Đầu tiên, hãy chọn ra những ngày đẹp tháng 8 năm 2023 theo âm lịch (là 15 ngày tốt trong danh sách ở trên). Đây là những ngày hoàng đạo, thường phù hợp để làm mọi việc từ xuất hành đến kết hôn, sửa chữa nhà cửa, thi tài, … Tất nhiên, bạn cần tránh chọn vào ngày Hắc đạo (ngày kỵ làm nhiều việc).

Bước 2: Trong số các ngày hoàng đạo đã chọn, hãy chọn ra ngày có nhiều sao tốt chiếu, ví dụ như sao Nguyệt Đức, Thiên Đức, Thiên Hỷ, Thiên Ân, … Bạn cần tránh những ngày có sao Đại Hung chiếu, như sao Thụ Tử, Kiếp Sát, Đạo Hao, …

Bước 3: Tiếp theo, bạn có thể lọc ra các ngày có Trực và Sao nhị thập bát tú tốt, ví dụ ngày có Trực Mãn, Trực Khai hoặc Trực Khiến.

Bước 4: Chọn ngày phù hợp với mệnh tuổi của gia chủ và tránh các ngày kỵ tuổi (như Dần khắc Thân, Tỵ khắc Hợi, Thìn khắc Tuất, Tý khắc Ngọ, Mão khắc Dậu, …).

Bước 5: Sau khi chọn được ngày phù hợp thì chọn ra giờ Hoàng đạo trong ngày đó. Mỗi ngày đều có các khung giờ Hoàng đạo riêng để khởi sự thuận lợi.

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2023: Ngày đẹp cưới hỏi, xuất hành

Hy vọng thông tin trên đây đã giúp bạn biết cách xem ngày tốt tháng 8 năm 2023 Quý Mão và cả ngày đẹp, xấu để cưới hoặc xuất hành trong lịch âm và lịch dương. Nếu muốn biết thêm thông tin về ngày tốt xấu trong năm, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết nhé.

Xem thêm bài viết chuyên mục: Mẹo vặt, Trending

Related posts

Thần số học số 6: Tìm hiểu về nghề nghiệp và tình duyên

Administrator

Cách sử dụng LifeAt.io để học tập và làm việc cùng idol BTS, Rose tuyệt vời

Administrator

Google Photos là gì? Cách sử dụng Google Photos siêu đơn giản mà ai cũng nên biết

Administrator

Leave a Comment