Vàng 610 là vàng gì?

Vàng 610 là vàng gì?

Vàng 610 là vàng gì? Vàng 640 là vàng bao nhiêu K? Vàng 610 có phải là vàng 18K không?...